Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 công tác về Biển Đông – Hải đảo và khu vực ven biển

(THTG) Chiều ngày 29/7, Ban chỉ đạo công tác về biển Đông – Hải đảo và khu vực ven biển tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về kết quả hoạt động công tác về biển Đông – Hải đảo và khu vực ven biển của tỉnh. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2014,  ông Nguyễn Văn Khang Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

aa

Ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác về Biển Đông – Hải đảo và khu vực ven biển tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo công tác về biển Đông – Hải đảo và khu vực ven biển tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân  nắm rõ các quy định pháp luật về biển, chiến lược kinh tế biển, tuyên truyền chủ trương đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.

Tỉnh đã hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa, hỗ trợ cho các phương tiện, với tổng kinh phí trên 2 tỷ 562 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2014 tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; hoạt động kinh tế trên biển; công tác phòng chống thiên tai, an ninh trật tự đạt kết quả cao.

Đặc biệt là nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ và quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân đánh bắt xa bờ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự  nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hồng Tuyến