Sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Ban An toàn giao thông

(THTG)  Ngày 7/11, Hội  Nông dân tỉnh Tiền Giang  tổ chức Hội nghị  triển khai kế hoạch liên ngành sơ  kết chương  trình phối  hợp  giữa Hội  Nông dân tỉnh  với  Ban An toàn giao  thông  tỉnh Tiền Giang  về việc  đẩy  mạnh công tác giáo dục, vận  động nông dân tham gia đảm bảo trật  tự  an giao  thông.

1

 Theo kế hoạch, trong tháng 11/ 2016,  các địa  phương trong tỉnh  Tiền Giang ra quân  dọn dẹp  cây xanh che khuất tầm nhìn, không  chiếm dụng vỉa hè lòng  lề đường, tạo  cảnh  quan môi  trường và tầm nhìn thông thoáng trên các tuyến đường  giao  thông  nông  thôn.

Theo kế hoạch, sáng ngày 19/11 tới, Hội  Nông dân tỉnh  Tiền  Giang  và Ban An toàn giao  thông  tỉnh Tiền Giang sẽ  tổ chức  Hội  nghị sơ  kết 3 năm  việc thực hiện “ Đẩy mạnh công tác giáo  dục vận động  nông dân  tham gia  đảm bảo trật  tự an toàn giao  thông”.  Đồng thời  triển khai các văn bản  của Ủy ban nhân  dân tỉnh Tiền Giang,  về việc tuyên truyền, giáo  dục vận động  nông  dân tham gia đảm bảo trật  tự an toàn giao  thông.

Bài và ảnh: Công Luận