Sắp xếp doanh nghiệp thuộc tỉnh Tiền Giang

    Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015.

   Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Tiền Giang duy trì 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang và Cty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

    Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 5 Cty TNHH 1 thành viên: Công trình đô thị thị xã Gò Công; Công trình đô thị Mỹ Tho; Cấp nước Tiền Giang; Cấp nước nông thôn Tiền Giang; Chăn nuôi Tiền Giang.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

     Đồng thời, đánh giá sau 1 năm thực hiện cổ phần hóa Cty TNHH 1 thành viên Chăn nuôi Tiền Giang để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước tiếp tục nắm giữ tại Cty này.