Sản xuất rau màu Tiền Giang đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao

(THTG) Mặc dù so với lúa gạo và trái cây thì thị trường xuất khẩu sản phẩm rau màu của tỉnh Tiền Giang còn hạn chế, song hiện nông dân trồng rau màu đang đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã gia tăng đáng kể năng suất, sản lượng, đặc biệt là sản phẩm đạt an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Untitled 2

Untitled 10

Trồng rau màu công nghệ cao tại Gò Công Đông.

Mỗi năm, nông dân toàn tỉnh gieo trồng khoảng 55.200 ha rau màu các loại, tổng sản lượng thu hoạch gần 1,2 triệu tấn. Vùng trung tâm là vùng trồng rau màu chuyên canh lớn nhất của tỉnh với diện tích khoảng 4.500 ha, sản lượng đạt gần 490 ngàn tấn, chiếm 45,8% tổng sản lượng của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tại các huyện phía Đông, diện tích trồng rau màu ngày càng gia tăng, chủng loại phong phú, trở thành thế mạnh trong cơ cấu trồng trọt thích ứng với hạn mặn.

Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất rau màu luôn đi đầu trong áp dụng công nghệ cao với các mô hình điển hình như: trồng rau trong nhà màng, nhà lưới; trồng rau thủy canh; trồng rau ứng dụng chế độ nước, dinh dưỡng hồi lưu và hiện có khoảng 90% diện tích trồng rau ăn trái sử dụng giống ưu thế lai F1 đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kim Nữ