Rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức Tổ tiên

Ngày 14-4 (tức 8-3 năm Bính Thân), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2016 đã tổ chức Lễ rước kiệu của sáu xã, phường, thị trấn vùng ven Đền Hùng, dâng hương hoa, lễ vật tri ân công đức Tổ tiên.

Rước kiệu tại Đền Hùng

Rước kiệu tại Đền Hùng

Ngay từ sáng sớm, trong trang phục chỉnh tề, thành kính trang nghiêm, sáu đoàn rước kiệu của các xã, phường, thị trấn gồm: phường Vân Phú, xã Hùng Lô, Kim Đức, Chu Hóa (thành phố Việt Trì); Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) đã đồng loạt rước kiệu từ đình, đền ở các xã, phường về trung tâm Lễ hội Đền Hùng.

Đoàn rước kiệu đã thực hiện nghi thức rước kiệu và dâng lễ vật lên các vua Hùng. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng. Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự rõ ràng. Đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đoàn người đánh chiêng, trống, rước biểu dấu và bát bửu, đội bát âm múa sinh tiền, rước tàn lọng và đội kiệu, cuối cùng là quan viên và nhân dân.

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2016, đây là năm thứ sáu, tỉnh Phú Thọ mở rộng quy mô rước kiệu ở các xã vùng ven; thông qua lễ rước kiệu sẽ làm tăng thêm giá trị văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể này. Ngoài ra, lễ rước kiệu còn có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nguồn http://nhandan.com.vn/