Quyết định về việc tổ chức lễ tang đồng chí Châu Thế Bình

Quyết định về việc tổ chức lễ tang đồng chí Châu Thế Bình – nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

– Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
– Căn cứ Quy định về việc tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ từ trần (ban hành kèm theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Xét công lao và cống hiến của đồng chí Châu Thế Bình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Ban lễ tang đồng chí Châu Thế Bình – nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, gồm các đồng chí có tên như sau:

1. Đồng chí  Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trưởng ban;
2. Đồng chí Trần Kim Mai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phó Trưởng ban;
3. Đồng Chí Bùi Văn Thuận – TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phó Trưởng ban;
4. Đồng chí Trần Văn Bảnh – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Ủy viên;
5. Đồng chí Dương Minh Điều – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ủy viên;
6. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy : Ủy viên;
7. Đồng chí Trần Long Thôn – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy : Ủy viên;
8. Đồng chí Nguyễn Quốc Diệp – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Tỉnh: Ủy viên;
9. Đồng chí Huỳnh Văn Phương – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang: Ủy viên;
10. Đồng chí Đoàn Thanh Xuân – TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  Ủy viên;
11. Đồng chí Nguyễn Công Trung – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Ủy viên;
12. Đồng chí Trương Văn Hiền – TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Uỷ viên;
13. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Ủy viên;
14. Đồng chí Nguyễn Thị Sáng – TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Ủy viên;
15. Đồng chí Trần Thanh Nguyên – TUV, Bí thư Tỉnh đoàn: Ủy viên;
16. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Ủy viên;
17. Đồng chí Trần Vĩnh Hưng – TUV, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Ủy viên;
18. Đồng chí Nguyễn Văn Nhã – TUV, Bí thư Huyện ủy Cai Lậy: Ủy viên;
19. Đồng chí Lê Dũng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Ủy viên;
20. Đồng chí Đoàn Thanh Liêm – Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên;
21. Đồng chí Phạm Văn Hai – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Ủy viên;
22. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy viên;
23. Đồng chí Nguyễn Hữu Diệp – Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy: Ủy viên;
24. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư Thành ủy Mỹ Tho: Ủy viên;
25. Đồng chí Nguyễn Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cai Lậy: Ủy viên;
26. Đồng chí Nguyễn Thanh Khiết – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 1, Thành phố Mỹ Tho: Ủy viên;
27. Đồng chí Lê Chí Kiên – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 5, Thị xã Cai Lậy: Ủy viên.

Điều 2:  – Các đồng chí trong Ban lễ tang có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tang đồng chí Châu Thế Bình đúng nghi thức: lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng theo chính sách của Đảng và Nhà nước quy định.

– Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thông báo tin buồn đối với đồng chí Châu Thế Bình.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                             PHÓ BÍ THƯ

                                                                                                      Nguyễn Văn Danh