Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang hỗ trợ vốn cho hơn 10.000 nông dân

(THTG) Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện giúp nông dân sản xuất, Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đang quản lý nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng, bao gồm: vốn do Trung ương Hội Nông dân ủy thác, vốn ngân sách tỉnh cấp và vốn vận động tiết kiệm trong hội viên nông dân. Tính đến cuối tháng 10 năm 2017, nguồn vốn này đã giải ngân 29,5 tỷ đồng triển khai thực hiện 59 dự án phát triển sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, với hơn 1.573 hội viên nông dân tham gia. Bên cạnh đó, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã quản lý cũng đang cho trên 8.500 hộ nông dân vay với số tiền trên 28 tỷ đồng.

 vlcsnap-2017-10-27-15h46m33s860

vlcsnap-2017-10-27-15h42m30s867

Sapo, vú sữa…là những loại cây ăn trái được nông dân chọn làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Bùi Phong

Theo khảo sát của Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, có 25,4 % nông dân sử dụng vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư cho trồng trọt, khoảng 74,6 % vốn còn lại nông dân đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, từng bước xóa được tình trạng nông dân vay vốn lãi suất cao bên ngoài. Định kỳ hàng tháng, các Ban quản lý Quỹ tổ chức họp nhóm để các hộ vay vốn trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tìm đầu ra cho sản phẩm,…Qua đây, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang mong muốn lấy lợi ích kinh tế làm động lực để tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,… từ đó nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh.

Kim Nữ