Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.864 tỷ đồng

Ngày 24-5, Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 1-2017.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.864 tỷ đồng

Theo đó, số dư quỹ tại thời điểm 1-1 là hơn 2.389 tỷ đồng và đến hết 31-3 là hơn 2.864 tỷ đồng. Trong quý 1-2017, tổng số trích quỹ là 1.207 tỷ đồng, số sử dụng là 780 tỷ đồng, lãi phát sinh là hơn 3 tỷ đồng…
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn là doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất, với hơn 2.000 tỷ đồng.
Nguồn SGGP