Quý 1 năm 2017, Tiền Giang thu ngân sách hơn 2.142 tỷ đồng

(THTG) Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cho biết, trong quí 1 năm 2017, tỉnh Tiền Giang thu ngân sách được hơn 2.142 tỷ đồng, đạt trên 121% so với dự toán quí và bằng 32% dự toán năm 2017. Để đạt kết quả này, theo lãnh đạo Cục Thuế Tiền Giang là nhờ tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh ổn định; hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên đà tăng trưởng và phát triển; nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, quan trọng nhất vẫn là sự tuân thủ pháp luật về thuế của phần lớn doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế từ khâu đăng ký, kê khai, tính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế kịp thời, đầy đủ.

Huong dan nop thue

Cán bộ thuếhướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục. Ảnh: Phi Phụng

Năm 2017, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được giao nhiệm vụ thu ngân sách 6.695 tỉ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này hiện Cục Thuế đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Thùy Trang