Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

         Chiều 17/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố chương trình và nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tại Hà Nội và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật khác.


Ông Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi họp báo

Các dự án luật và Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Các dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Việc làm.

Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai Nghị quyết này. Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Để góp phần thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cả nước về hoạt động của Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 9 ngày truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam về các nội dung: Phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp; báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn; Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Như vậy, so với các kỳ họp trước đây, số lượng phiên họp được tổ chức phát thanh-truyền hình trực tiếp tại kỳ họp lần này tiếp tục được tăng lên đáng kể. Đặc biệt là các phiên thảo luận ở hội trường về các dự án luật quan trọng có phạm vi tác động, ảnh hưởng đến đông đảo tầng lớp nhân dân như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.