Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 về công tác nhân sự vào chiều mai (18/1)

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

7dcfa26112d9ca8793c8
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ 5-9/1/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Quyết định triệu tập căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội.

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi chiều ngày 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội./.