Quốc hội bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Nguyễn Thanh Long được thông qua với 464/469 ĐBQH có mặt đồng ý. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long được thông qua sau đó với 444/451 ĐBQH có mặt tán thành.

Cuối buổi sáng 7-6, tại Trung tâm báo chí kỳ họp Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã thông tin nhanh tới báo chí về kết quả bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và phê chuẩn cách chức đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

nguyecc82cc83nthanhlong1_xcls

Ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: QUANG PHÚC 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, có 473/479 ĐBQH có mặt đồng ý bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Nguyễn Thanh Long và 471/479 ĐBQH có mặt đồng ý cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Nguyễn Thanh Long được thông qua sau đó với 464/469 ĐBQH có mặt đồng ý.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội khẳng định, ông Nguyễn Thanh Long, ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đã vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long được thông qua sau đó với 444/451 ĐBQH có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Long đảm nhận hai cương vị: ĐBQH khóa XV và Bộ trưởng Y tế. Theo quy định, Quốc hội đã thực hiện quy trình xem xét đối với cả hai chức vụ này.

Quốc hội bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long  ​ ảnh 2Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thông tin tới báo chí về kết quả bãi nhiệm ĐBQH và phê chuẩn cách chức đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: QUANG PHÚC 
Đối với ĐBQH, theo điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi ĐBQH không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Long bị xác định “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước…” nên Quốc hội đã quyết định bãi nhiệm.

Với Bộ trưởng Bộ Y tế, đây là chức danh do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng. Thủ tướng đã trình và Quốc hội đã phê chuẩn cách chức Bộ trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long 56 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Tháng 11-2020, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế sau hơn 4 tháng giữ quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.
Trong 1,5 năm chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Trước đó ngày 6-6, ông Nguyễn Thanh Long đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội.

Nguồn: SGGP