Qua tầm soát diện rộng từ ngày 18-8 đến 20-8, Tp. Mỹ Tho phát hiện 329 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2

(THTG) Ngày 20-8, TP. Mỹ Tho thực hiện ngày thứ 3 của chiến dịch tầm soát diện rộng mầm bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại khu vực 3 và đã phát hiện 49 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.

tmc 5

Lấy mẫu test nhanh trên 4.000 người dân của 22 tổ, ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh.

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch dịch bệnh Covid-19 Tp. Mỹ Tho, khu vực 3 có 6 ấp/khu phố nguy cơ rất cao; 9 ấp/khu phố nguy cơ cao; 21 ấp/khu phố nguy cơ và 15 ấp/khu phố bình thường mới, thuộc địa bàn các phường 9, phường 10, phường Tân Long và các xã Tân Mỹ Chánh, Thới Sơn, Đạo Thạnh, Phước Thạnh, Mỹ Phong, Trung An. Trong ngày, các đội lấy mẫu gộp test nhanh được 18.192 mẫu và phát hiện 49 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể trong ngày 20-8, khu vực nguy cơ rất cao đã thực hiện lấy 6.234 mẫu gộp, phát hiện 19 mẫu dương tính; khu vực nguy cơ cao thực hiện 8.013 mẫu gộp, phát hiện 20 mẫu gộp dương tính; khu vực nguy cơ thực hiện 3.164 mẫu gộp, phát hiện 10 mẫu gộp dương tính; khu vực bình thường mới thực hiện 781 mẫu gộp và không phát hiện mẫu gộp dương tính với SARS- CoV-2.

ta 1

ta 6 -1

Lấy mẫu xét nghiệm ấp Chợ, xã Trung An

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho, trong 3 ngày 18 đến 20-8, chiến dịch tầm soát Covid-19 cộng đồng đã thực hiện lấy 45.679 mẫu xét nghiệm, phát hiện tổng cộng 329 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó khu vực 1 (khu vực nguy cơ rất cao) có 157 mẫu gộp dương tính và khu vực 2 (khu vực nguy cơ cao) có 123 mẫu gộp dương tính và khu vực 3 (khu vực nguy cơ) có 49 mẫu gộp dương tính.

Ngay sau khi có kết quả test nhanh, các đội lấy mẫu đã tiến hành giải mẫu gộp, tìm người dương tính và lấy mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR đối với các người trong mẫu gộp dương tính và người trong hộ gia đình của họ. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, để TP Mỹ Tho thực hiện các bước phòng chống dịch Covid-19 tiếp theo.

 Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang