QH sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và tám dự án luật

       Chiều 17-10, tại Hà Nội, Văn phòng QH tổ chức họp báo giới thiệu chương trình và nội dung kỳ họp thứ 6, QH Khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng QH chủ trì.

Kỳ họp thứ 6 của QH sẽ bắt đầu ngày 21-10. Ảnh: ST

Lãnh đạo Văn phòng QH cho biết: Kỳ họp thứ 6, QH Khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21-10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội; dự kiến bế mạc vào ngày 30-11-2013.

Với 33 ngày làm việc, kỳ họp này sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung: Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm năm (2011- 2015) trong ba năm 2011- 2013 và nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH các năm 2014, 2015.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ban Tổ chức cho biết: Kỳ họp lần này, QH sẽ tập trung xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tám dự án luật.

Theo Ban Tổ chức: Tại kỳ họp thứ 5, QH Khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của nhân dân. Dự thảo trình QH đã tiếp thu một cách hợp lý, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 11 chương, 120 điều, đã bám sát Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung phát triển năm 2011), các văn kiện của Đảng và Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về mục đích, yêu cầu và những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

QH kỳ họp này cũng xem xét, thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi). Đây là đạo luật quan trọng có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, tác động đến sự phát triển kinh tế đất nước và ảnh hưởng đến toàn xã hội. Vì vậy QH, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng và thực hiện các bước đi thận trọng trong việc sửa đổi luật. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình QH tại kỳ họp thứ 6 có 14 chương, 212 điều (tăng hai điều so với dự thảo trình QH tại kỳ họp thứ 5).

Về công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, QH sẽ nghe, thảo luận kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009- 2012 của Ủy ban Thường vụ QH; và báo cáo kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, tại kỳ họp này, QH sẽ thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vừa được cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Đồng thời, QH sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ theo tờ trình đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; và phê chuẩn một số nhân sự khác của Chính phủ và QH.

Ban Tổ chức cho biết, tại kỳ họp này, có 12 dự án luật trình QH cho ý kiến, như: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐND Việt Nam…

Nguồn ĐCSVN