Phỏng vấn ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư