Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc tại huyện Chợ Gạo.

(THTG) Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Gạo.

1

Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Gạo.

Tại đây Phó vụ trưởng cùng đoàn thăm hỏi sức khỏe, tình hình hoạt động tại Trung tâm trước đó, từ khi hợp nhất Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp vào tháng 6/2016, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Sau khi hợp nhất, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Gạo tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để duy trì và phát triển công tác giảng dạy chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT. Năm học 2018-2019 có 9 giáo viên tham gia giảng dạy, trong đó có 4 giáo viên thỉnh giảng; 100% giáo viên giảng dạy có trình độ Đại học đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm có ban hành nội quy học tập chung cho toàn Trung tâm và nội quy học tập của từng lớp, thường xuyên kiểm tra sĩ số, giờ ra vào lớp, tinh thần thái độ học tập của học viên để nâng cao chất lượng dạy và học mỗi năm. Trung tâm đã thực hiện ứng dụng CNTT vào quản lý và tổ chức hoạt động dạy học từ nhiều năm, 100% giáo viên đều có chứng chỉ Quốc gia về Công nghệ thông tin.

2

Ông Nguyễn Hồng Sơn Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, biểu dương kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, thầy Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác đã biểu dương kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua, mỗi cá nhân cán bộ, thầy cô giáo đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cũng còn một số khó khăn được kiến nghị như: do tính đặc thù của học viên không đồng đều về năng lực học tập, trình độ, nhận thức … nên về biên chế học viên/lớp chỉ nên ở mức từ 20 đến 25 học viên để thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên và tiếp thu kiến thức của học viên; sớm ban hành Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ sở pháp lý về tổ chức,quản lý, chương trình và các hoạt động giáo dục. Đoàn ghi nhận những đề xuất của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, sẽ có hướng thực hiện để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa trong thời gian tới.

Công Hưởng – An Khương