Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công trình khí – điện – đạm Cà Mau

        Sáng ngày 30/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất của cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nghe báo cáo tiến độ dự án - Ảnh: Chinhphu.vn 


Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị từ đầu năm đến nay, nêu rõ những mặt đã làm được và những vấn đề còn hạn chế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương Tập đoàn Dầu khí quốc gia, đặc biệt là Ban quản lý dự án đã làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo quản lý công trình trọng điểm của quốc gia, biểu dương tinh thần lao động của đội ngũ công nhân, kỹ thuật trên công trường đã không ngại gian khổ, khó khăn, ngày đêm lao động tích cực để cho đất nước có thêm nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Công trình khí - điện hoàn thành và đưa vào vận hành đã góp phần giảm bớt căng thẳng tình trạng thiếu điện trong mùa khô.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhắc nhở cán bộ, công nhân, kỹ thuật cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành. Riêng đối với nhà máy đạm Cà Mau, trước tiến độ thi công còn chậm, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà thầu, đội ngũ công nhân, kỹ thuật cần nỗ lực nhiều hơn, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để tất cả các hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sản xuất đúng kế hoạch đã đề ra; những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay để Thủ tướng xem xét, chỉ đạo kịp thời. Phó Thủ tướng lưu ý Ban lãnh đạo cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân đang lao động trên công trường; quan tâm, giúp đỡ, ưu tiên tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, bảo đảm tối đa an toàn trong lao động .

Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương cần phối hợp tốt với Ban quản lý dự án, đảm bảo an ninh trật tự trên công trường, trật tự an toàn giao thông và các vấn đề liên quan khác ./.