Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 16

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở vừa kế thừa thành quả, vừa rút kinh nghiệm và đổi mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để chủ động và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố, từ 00 giờ ngày 12-7-2021, thời gian thực hiện 15 ngày; riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Xoay quanh nội dung này, Phóng viên chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang:

Minh Toàn