Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Sáng 20/12 tại Củ Chi đất thép thành đồng, TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ảnh: VGP/Anh Thư

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nhiều cán bộ lão thành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã đến dự.

Tại buổi lễ, Phó Chủ  tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Phạm Văn Hải ôn lại truyền thống anh dũng của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc đổi mới, CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, ông Phạm Văn Hải kêu gọi quân và dân TPHCM ra sức khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã  hội, quốc phòng, an ninh; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng phát triển và bảo vệ TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng.

Trung tướng Trần Thanh Huyền, thay mặt cho hơn 63.000 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Thành phố nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, luôn luôn là lực lượng tin cậy trong nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bằng những hành động thiết thực nhất.

Thượng úy Ca Hoài Phong, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố, đại diện cho tuổi trẻ lực lượng võ trang Thành phố mang tên Bác bày tỏ lòng biết ơn với biết bao thế hệ cha, anh đã không tiếc xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giành độc lập, tự do cho đất nước; nguyện mãi mãi nêu cao lòng tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của dân tộc nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nguồn Báo ĐTCP