Pa-ki-xtan bầu cử QH bổ sung

      Theo Tân Hoa xã, ngày 22-8, các cử tri Pa-ki-xtan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung, lựa chọn trong số 500 ứng cử viên của các đảng vào 15 ghế nghị sĩ QH và 26 ghế đại biểu hội đồng các tỉnh trên cả nước. Ðây là các ghế còn trống sau cuộc tổng tuyển cử ngày 11-5 vừa qua ở Pa-ki-xtan do các ứng cử viên bị sát hại hoặc bị loại vì không đủ tiêu chuẩn.

Cử tri Pa-ki-xtan bỏ phiếu bầu QH bổ sung. 

Quân đội được triển khai tại một số điểm nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử. Kết quả sơ bộ dự kiến được Ủy ban bầu cử Pa-ki-xtan công bố ngay khi kết thúc bỏ phiếu cùng ngày.

* Ngày 22-8, chính phủ Phi-gi công bố Hiến pháp mới được xem như một kế hoạch chi tiết cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9-2014 – cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức ở quốc gia Thái Bình Dương này từ khi chính phủ quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính cách đây bảy năm. Chính phủ Phi-gi nhấn mạnh văn kiện này nhằm củng cố nền dân chủ thật sự đầu tiên trong lịch sử nước này. Bản Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp ban hành năm 1997 và là bản Hiến pháp thứ tư kể từ khi Phi-gi giành độc lập hồi thập niên 70 thế kỷ trước.