Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

(THTG) Sáng nay, 2.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Untitled 2

Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. 

Với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngay sau khi thông qua Nghị quyết, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014.

333669176_931903397822035_511963938013390428_n

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. 

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãng đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử và cho biết đây là vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Chủ tịch nước bày tỏ mãi mãi ghi ơn công lao to lớn của các thế hệ Đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước. Đồng thời tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới trên tinh thần Việt là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế./.

Tin và ảnh: Minh Trí