Ông Trần Quốc Vượng: Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo ông Trần Quốc Vượng, thực hiện Di huấn của Người, chúng ta quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5-2020).

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Xuân Thắng.

vov_ong_tran_quoc_vuong_wbku

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, hơn lúc nào hết, càng đứng trước khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn của đất nước.

Vừa qua, trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, cơ sở vật chất kỹ luật, y tế còn hạn chế, chúng ta đã phát huy được sức mạnh ưu việt của hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được thành công bước đầu hết sức quan trọng, có hiệu quả đối với dịch bệnh Covid-19, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Đây là minh chứng tiêu biểu, sinh động về sức mạnh của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, giữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó chúng ta có thêm động lực, niềm tin và khát vọng đổi mới, phát triển đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn” – ông Trần Quốc Vượng cho biết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng khẳng định, đất nước ta, Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta vận dụng trung thành, kế thừa sâu sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Người; tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn đó, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện phê bình và tự phê bình, đề cao dân chủ và thực hiện dân chủ rộng rãi.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố từ nhiều góc độ khác nhau đã tập trung phân tích, làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Những bổ sung, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác – Lenin vào thực tiễn Việt Nam; giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng của Người về đại đoàn kết, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay….

Đặc biệt, các báo cáo tham luận đã làm rõ giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; cũng như tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, phong cách mẫu mực của Người;  tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với các địa phương, các giới, các ngành, lực lượng vũ trang và tình cảm của nhân dân đối với Bác….

Nguồn vov.vn