Ông Trần Hữu Phục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 – 2022

(THTG) Chiều ngày 11/ 4, Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang đã không ngừng phát huy năng lực trên các lĩnh vực công tác, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ trong hoạt động của Hội, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, hội viên. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; tổ chức vận động cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp; phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể, tích cực tham gia, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; nhiều cựu chiến binh giữ chức vụ chủ chốt trong Đài. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 01 hội viên kết nạp Đảng…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Theo đó, đồng chí Trần Hữu Phục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Minh Toàn

Các bài viết cùng chuyên mục