Ông Nguyễn Văn Khang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang khóa IV

(THTG) Ngày 16-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) Tiền Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và 47 đại biểu đại diện cho  hơn 460.000 hội viên tham dự.

vlcsnap-2021-12-16-17h32m42s392.png

vlcsnap-2021-12-16-17h32m48s568.png

Quang cảnh Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Bùi Phong

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội đã thành lập hội đồng phản biện độc lập 16 đề tài, dự án. Nội dung phản biện được chủ trọng đầu tư, được cơ quan chức năng đánh giá cao về mặt lý luận, thực tiễn cũng như cung cấp nhiều luận cứ khoa học; đẩy mạnh các phong trào sáng tạo kỹ thuật, thông qua, hội thi sáng tạo kỹ thuật. Nhiều công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội cho các đơn vị, địa phương.

Hiện nay, Liên hiệp Hội có 28 hội thành viên và 17 thành viên liên kết với hơn 460.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội đã đề ra nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, giải pháp trọng tâm là kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ cho cán bộ và nhân dân.

vlcsnap-2021-12-16-17h38m22s995.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang  biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn Liên hiệp Hội và các hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

vlcsnap-2021-12-16-17h37m44s944.png

vlcsnap-2021-12-16-17h40m20s004.png

Trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bùi Phong

Tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

vlcsnap-2021-12-16-17h35m23s036.png

Ông Nguyễn Văn Khang (hàng trước, thừ 4 từ trái sang)  tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Bùi Phong

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Ông Nguyễn Văn Khang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thu Thủy