Ông Nguyễn Văn Bằng đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Cai Lậy, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Sau 03 ngày làm việc (từ ngày 20/7 – 22/7/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đây là một trong ba đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, đồng thời là đơn vị điểm tổ chức bầu Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại đại hội.

Dai hoi Dang Cai LayDai hoi Dang Cai Lay 1

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Cai Lậy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Tùng

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá những mặt làm được và chưa được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra định hướng phát triển phù hợp, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thống nhất thống nhất đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 8 nhóm giải pháp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05%; xây dựng huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã Long Trung đạt tiêu chí đô thị loại V; nâng chất hoàn thành tất cả các tiêu chí đô thị loại V của thị trấn Bình Phú, hướng tới xây dựng các tiêu chí đô thị loại IV, kết nạp 400 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%…

Dai hoi Dang Cai Lay 3

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Tùng

Dai hoi Dang Cai Lay 4

Ông Nguyễn Văn Bằng – Bí thư Huyện uỷ Cai Lậy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Tùng

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 38 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, để thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cai Lậy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu ông Trương Văn Rất giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy (tái đắc cử), bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Võ Văn Em tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồng Linh