Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch Quốc hội

      Ông Nguyễn Sinh Hùng đã đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội sau khi được 457/498 đại biểu bỏ phiếu bầu.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đã đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Sinh Hùng đã đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội

Mở đầu phiên làm việc tại hội trường, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự QH.

QH đã tiến hành biểu quyết toàn bộ danh sách giới thiệu nhân sự. Kết quả biểu quyết cho thấy tuyệt đại đa số đã tán thành danh sách 19 người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo QH

Ngay sau khi QH nhất trí thông qua danh sách đề cử vào các chức danh lãnh đạo, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình ban kiểm phiếu gồm 21 người, do ông Đỗ Văn Chiến - ĐBQH tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban kiểm phiếu và đã được 99,2% số ĐB QH nhất trí thông qua. Ban kiểm phiếu này sẽ làm việc trong suốt quá trình làm công tác nhân sự của kỳ họp.

15h15, QH đã tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự lãnh đạo QH. Kết quả bầu cử cho thấy ông Nguyễn Sinh Hùng được 457/498 ĐB đồng ý giữ chức danh Chủ tịch QH. Về chức danh Phó Chủ tịch QH: Ông Uông Chu Lưu 492/498 ĐB đồng ý; ông Huỳnh Ngọc Sơn 488/498 ĐB đồng ý; bà Nguyễn Thị Kim Ngân 483/498 ĐB đồng ý; bà Tòng Thị Phóng 479/498 ĐB đồng ý.

Kết quả bầu cử các thành viên UBTVQH như sau: Ông Bùi Văn Cường được 236/498 ĐB đồng ý; ông Phan Xuân Dũng được 454 phiếu; ông Nguyễn Văn Giàu được 440 phiếu; ông Trần Văn Hằng được 452 phiếu; ông Phùng Quốc Hiển được 457 phiếu; ông Nguyễn Văn Hiện được 401 phiếu; ông Nguyễn Kim Khoa được 428 phiếu; ông Phan Trung Lý được 434 phiếu; bà Trương Thị Mai được 458 phiếu; bà Nguyễn Thị Nương được 459 phiếu; ông Nguyễn Hạnh Phúc 447 phiếu; ôngNguyễn Văn Phúc được 217 phiếu; ông Kso Phước được  455 phiếu; ông Đào Trọng Thi được 458 phiếu.

Sau khi QH bầu các chức danh lãnh đạo khóa XIII, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt UBTVQH khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ của UBTVQH khóa XII và bàn giao quyền điều hành cho chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã cùng UBTVQH khóa XIII ra mắt QH và tuyên bố nhậm chức.

Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Thay mặt UBTVQH và nhân danh cá nhân, cám ơn các ĐBQH đã dành sự tín nhiệm cho bản thân và toàn bộ UBTVQH khóa XIII xin hứa sẽ phát huy trí tuệ, đoàn kết để góp phần xây dựng QH xứng đáng là CQ quyền lực cao nhất của nhà nước…”.

Tóm tắt tiểu sử tân Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng:

 1. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

- Ngày sinh: 18.1.1946

- Ngày vào Đảng: 26/5/1977

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính - Kế toán

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: Bungari D’
 
- Khen thưởng:

+ Huân chương lao động hạng 1 (năm 2002)

+ Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007)

Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI

- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

2. Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 9/1966- 12/1970: Sinh viên Trường Đại học Tài chính – kế toán Hà Nội.

- Từ tháng 1/1972 – 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.

- Từ tháng 1/1978-1982: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Các Mác, Bulgaria.

- Từ tháng10/1982 – 10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.

- Từ tháng 10/1986-1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Kinh tế trung ương.

- Từ tháng 2/1990 – 9/1992: Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

- Từ tháng 10/1992 – 11/1996: Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính.

- Từ tháng 11/1996 – 6/2006: UVTW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

- Từ tháng7/2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Bí thư ban cán sự đảng Chính phủ; đại biểu QH khóa XII, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIII.