Ông Ngô Hữu Thệ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo

(THTG) Sau 03 ngày làm việc, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trách nhiệm”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, với quyết tâm “Toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.

vlcsnap-2020-08-13-10h18m29s855

vlcsnap-2020-08-13-10h18m55s004

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Trong ngày làm việc cuối cùng, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 38 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII đã họp và bầu ban Thường vụ gồm 12 uỷ viên, ông Ngô Hữu Thệ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 20202-2025, 02 Phó Bí thư là ông Lê Văn Mỹ và ông Nguyễn Hồng Hữu; ông Trương Văn Non được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

vlcsnap-2020-08-13-10h19m13s955

Đại biểu bỏ phiếu bầu.

vlcsnap-2020-08-13-10h22m14s150

Ông  Ngô Hữu Thệ – Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 20202-2025. 

Đặc biệt, đại hội đã thảo luận, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội, cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Gạo phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Bình Yên – Công Hưởng – An Khương