Ông Hoàng Trung Hải dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Sáng ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang. Đến tham dự Đại hội có ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Thanh Hải – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương, cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đảng viên, đang sinh hoạt ở gần 800 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh về tham dự Đại hội.

Khai mac 20

Nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Khai macKhai mac 8

Khai mac 18

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao niềm tin trong nhân dân; Đổi mới, sáng tạo; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khai mac 10

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết tâm xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Niềm tin – Phát triển”, ông Nguyễn Văn Danh đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận và cho ý kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Khai mac 6

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với Nghị quyết như: Tỷ lê xã đạt chuẩn nông thôn 83,2% (so chỉ tiêu 50%) trên tổng số xã, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thu ngân sách Nhà nước đạt 45.799 tỷ đồng (chỉ tiêu 36.875 tỷ đồng)…

Khai mac 14

Đoàn thư ký Đại hội…

Khai mac 5

Ban thẩm tra tư cách đại biểu…

Khai mac 4 Khai mac 12

…và đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 03 khâu đột phá gồm: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn và mũi đột phá thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến Đại hội Đảng bộ tỉnh tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong các bản tin tiếp theo…

Phúc Huy