Nuôi chim yến phải được cấp phép

Kể từ ngày 6-9 tới, người dân và doanh nghiệp muốn đầu tư nuôi chim yến phải đăng ký và phù hợp với quy hoạch nuôi chim yến của địa phương hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp quận, huyện mới được nuôi.

Như vậy, từ nay tình trạng đổ xô đầu tư nuôi chim yến tràn lan sẽ chấm dứt, từ chỗ không ai quản lý nuôi chim yến chuyển sang quản lý chặt chẽ không khác gì quản lý các trại gà công nghiệp của ngành Nông nghiệp.

Một nhà nuôi chim yến tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Vân Anh
Một nhà nuôi chim yến tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Vân Anh

Đây là một nội dung trong Thông tư quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trong bối cảnh đầu tư nuôi chim yến tràn lan ở các tỉnh phía Nam, thậm chí nuôi cả trong đô thị như TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang…

Thông tư cũng tạo lối mở cho những trường hợp đã đầu tư nuôi chim yến trước đây là đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã nuôi chim yến trước thời điểm thông tư này có hiệu lực phải khai báo chậm nhất vào ngày 31 -12- 2013.

Để dẫn dụ chim yến về làm tổ, các hộ nuôi chim thường bố trí máy phát âm thanh gọi chim trên tầng thượng. Thông tư quy định cường độ âm thanh không vượt quá 70 dBA trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ và không được sử dụng âm thanh trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Ngoài ra cơ sở nuôi chim yến phải được kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thú y có thẩm quyền; cơ quan thú y lấy mẫu định kỳ một năm hai lần để kiểm soát dịch bệnh, lấy mẫu đột xuất khi có hiện tượng chim yến chết bất thường hoặc cơ sở nuôi chim yến nằm trong vùng đang có dịch cúm gia cầm.