Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023

- Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà; Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng; Quy định đối tượng không được bán hàng đa cấp;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023.

 Nguồn VOV