Vị giám đốc đặt nền móng cho truyền hình Tiền Giang hôm nay

(THTG) Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, biết bao thế hệ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang đã đồng hành, sẻ chia và đồng cam cộng khổ trong gian khó, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong từng giai đoạn đổi mới, góp phần vào sự phát triển của Đài PT-TH Tiền Giang như ngày hôm nay. Trong số những người lãnh đạo đó, ông Trần Thanh Nhã – Nguyên Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang giai đoạn 2001-2006 là người đặt nền móng vững chắc cho các thế hệ truyền hình hiện nay…