Nhiều ý kiến đề nghị duy trì mức công đoàn phí 2%, nhưng cần công khai, minh bạch

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì mức kinh phí công đoàn phí 2%, nhưng đề nghị bổ sung những quy định nhằm công khai, minh bạch và đảm bảo phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người lao động.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn sửa đổi

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa gửi đến đại biểu Quốc hội (ĐB) bản tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ ĐB về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đã có 78 lượt ý kiến phát biểu về các nội dung của dự án Luật, 1 ĐB gửi ý kiến góp ý bằng văn bản, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết.

Trong đó, liên quan đến mức đóng góp kinh phí công đoàn 2%, Tổng Thư ký ghi nhận, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì mức kinh phí công đoàn phí 2% (11 ý kiến) nhưng đề nghị bổ sung những quy định nhằm công khai, minh bạch và đảm bảo phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người lao động; đồng thời báo cáo đầy đủ về tình hình thu, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 2% thời gian qua và bổ sung quy định định kỳ thực hiện thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Có ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành nhưng cần làm rõ các khoản thu khác của công đoàn, làm rõ hơn những khoản thu nào phải điều chỉnh theo Luật Ngân sách nhà nước và khoản thu nào phải điều chỉnh theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Có ý kiến đề nghị quy định theo hướng kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; kinh phí công đoàn do tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng theo đóng góp theo tự nguyện.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị xem xét giảm mức kinh phí công đoàn 2% để giảm bớt sự khó khăn cho những người sử dụng lao động. Một số ý kiến băn khoăn về tỷ lệ 2%, cách thức sử dụng trong thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến công đoàn, đặc biệt là liên quan đến hỗ trợ thất nghiệp, đào tạo giải quyết việc làm trong hỗ trợ người lao động. Có ý kiến đề nghị xem xét quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng và giao Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này để có sự khách quan, linh hoạt…

Cũng có ý kiến đề nghị xem xét giảm mức kinh phí công đoàn 2% để giảm bớt sự khó khăn cho những người sử dụng lao động. Có ý kiến đề nghị xem xét quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng và giao Chính phủ quy định chi tiết

Đối với nội dung quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, có 14 ý kiến lựa chọn phương án 1 (giao Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ sử dụng kinh phí công đoàn giữa công đoàn cấp trên với công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp).

Có 9 ý kiến lựa chọn phương án 2 (công đoàn cấp trên sử dụng 25%, công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sử dụng 75% kinh phí công đoàn) và đề nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động và tổ chức thực hiện các hoạt động tại doanh nghiệp tốt hơn.

Có ý kiến đề nghị việc phân định tỷ lệ cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, nên quy định theo hướng tối thiểu là 75% cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và tối đa là 25% cho công đoàn cấp trên để đảm bảo tính linh hoạt; đồng thời quy định chặt chẽ hơn các nội dung chi, quy định cụ thể cách thức phân phối kinh phí cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Nguồn SGGP