Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015).

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 

 Ảnh minh họa (Ảnh: Thế Dương)

Theo Kế hoạch, các hoạt động do Bộ VHTTDL tổ chức gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội); Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Hà Nội); Triển lãm sách, tư liệu về đề tài Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Tuần phim cấp quốc gia; sáng tác, hoàn thiện, công bố và phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về đề tài quê hương, đất nước, con người Việt Nam; xây dựng và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam phim tài liệu chủ đề ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ tham gia tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm sáng ngày 2/9/2015.

Các hoạt động do Bộ VHTTDL tham gia phối hợp: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào tại tỉnh Tuyên Quang; Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Liên hoan Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc dân Đại hội Tân Trào; Liên hoan đồng ca hợp xướng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Việt Nam – Đất nước, Con người”; Chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa thu”.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng ban hành quyết định tổ chức triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trọng đại nói trên tại 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Gia Lai và Tuyên Quang. Bộ cũng đã có quyết định duyệt 4 mẫu tranh cổ động và đĩa DVD tranh cổ động để ấn hành tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cụ thể, 4 mẫu tranh cổ động (kích thước 54 cm x 79 cm) sẽ được in 10.000 bản/mẫu, tổng cộng là 40.000 bản; ngoài ra 1.000 đĩa DVD tranh cổ động sẽ được ấn hành./.

Nguồn ĐCSVN