Người dùng Facebook có hơn 50 lựa chọn mô tả bản thân

Từ ngày 13/2/2014, trang mạng xã hội Facebook đã cho phép người sử dụng có thêm lựa chọn khác khi xác định giới tính của mình ngoài 2 lựa chọn truyền thống là “nam” và “nữ”.
Facebook cho biết những thay đổi từ ngày 13/2 trước hết áp dụng cho người sử dụng ở Mỹ. Theo điều chỉnh mới này, người dùng có hơn 50 lựa chọn trong cách mô tả bản thân, bao gồm cả “ái nam ái nữ”, “song giới”  hoặc “chuyển giới”.

Bên cạnh đó, Facebook cũng cho phép người dùng lựa chọn giữa 3 đại từ để mô tả bản thân: “anh ấy”, “cô ấy” hay “họ” mang tính trung lập về giới tính.

Theo VOA, Facebook có kế hoạch đưa sự thay đổi này ra toàn cầu sau khi làm việc với các nhà hoạt động nước ngoài để nghĩ ra được những từ thích hợp cho mỗi nước.

Trang mạng xã hội này hiện có khoảng 1,23 tỷ người trên toàn cầu sử dụng

Nguồn Báo ĐTCP