Người dân ý thức và chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

(THTG) Chiều ngày 01-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp đánh giá các phần việc trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về triển khai giải pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2020-04-01-10h38m18s070

vlcsnap-2020-04-01-10h50m01s379

Các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Ảnh: Quốc Nam, Thanh Liêm

Qua thực tế kiểm tra của thường trực UBND tỉnh tại các địa phương  cho thấy, trong ngay đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ, hầu hết các cán công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm việc thực hiện làm việc tại nhà, một số ít cán bộ làm việc tại cơ quan. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành, thị trong tỉnh đã thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân. Đại bộ phận người dân trong tỉnh đã nâng cao ý thức, chấp hành việc đeo khẩu trang khi ra đường. Tại các chợ nông thôn hầu hết các tiểu thương đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi buôn bán. Tuy nhiên, tại một số hàng quán nhỏ, việc đeo khẩu trang, cũng như giữ khoảng cách khi tiếp xúc vẫn còn hạn chế…

vlcsnap-2020-04-02-09h21m49s977

vlcsnap-2020-04-02-09h27m31s689

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẩn trương, linh hoạt trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, đảm bảo dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh; Giao trách nhiệm Sở Nội Vụ, Chủ tịch UBND các địa phương thống nhất số lượng cán bộ làm việc tại đơn vị. Riêng đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể, bộ phận chuyên môn thảo ngay văn bản xin ý kiến Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan làm nhiệm vụ thống nhất số lượng cán bộ theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng Hiếu