Ngời sáng phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” nhằm cụ thể hóa từng việc làm, hành động “làm theo” trong cuộc sống hằng ngày.

 

 Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng trao cờ thi đua tại Đại hội
thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Thái Nguyên – Ảnh: Báo Thái Nguyên

Thông qua phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, những phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” tiếp tục ngời sáng và là tấm gương cho thế hệ các con cháu noi theo. Phong trào nhằm động viên cựu chiến binh (CCB) gương mẫu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Hội, tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Những người lính năm xưa đã được rèn luyện, hun đúc tinh thần gan dạ, quả cảm, ý chí và nghị lực trong quân ngũ lại tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp đó khi trở về địa phương. Nhiều tấm gương CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên những vùng đất khó; nhiều CCB nỗ lực xóa “trắng” đảng viên cho thôn, bản và trở thành Bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương; nhiều doanh nhân thành đạt là cựu chiến binh không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp cho địa phương giải quyết nhiều vấn đề kinh tế – xã hội… Vui biết mấy khi một tỉnh miền núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn như Lai Châu cũng có tỷ lệ hộ CCB khá, giàu chiếm 54,47%, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội chỉ còn 5%; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hội CCB các cấp đã xây dựng 30 mô hình kinh tế, 24 mô hình giao thông, 5 mô hình xây dựng khu phố an toàn… qua đó đã có 351 tập thể và hơn 3.000 cá nhân được biểu dương, 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh. Hay chỉ tính riêng Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa với 63 hội viên cũng đã có mức doanh thu đạt trên 1.700 tỷ đồng/năm và giải quyết 1.850 việc làm thường xuyên và 950 việc làm thời vụ cho người lao động trong tỉnh, Hội doanh nhân CCB cũng đã giúp 125 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tại một huyện trong khu vực Tây Nguyên, Hội CCB thị trấn Chư Sê (Gia Lai) đã có 189 hội viên đạt tiêu chí nông dân giỏi các cấp; 50 gia đình hội viên CCB có thu nhập từ sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đạt 1 tỷ đồng/năm trở lên; 30% gia đình CCB là hộ giàu, trong đó CCB là người dân tộc thiểu số chiếm 1,52%; toàn huyện chỉ còn 1,52% hộ nghèo. Hội CCB tỉnh Tiền Giang cũng có 1 Câu lạc bộ Doanh nghiệp CCB – Cựu quân nhân, 41 doanh nghiệp, 27 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, 40 tổ hợp tác do CCB làm nòng cốt phát triển ổn định, có hiệu quả, tạo việc làm cho chính những hội viên và con em hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, góp phần phát triển kinh tế, đời sống của cựu chiến binh, tích cực đóng góp cho cộng đồng và địa phương.

Những con số “biết nói” trên đã phần nào khẳng định những kết quả đóng góp quan trọng của Hội CCB các cấp trong việc phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Để có được những kết quả cụ thể như trên, trong những năm qua, các cấp Hội từ trung ương tới địa phương đã phối hợp với các ngành tổ chức tốt việc bồi dưỡng tập huấn chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho hàng triệu lượt CCB. Đến nay, Hội CCB các cấp đã khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn 30 ngàn tỉ đồng từ các nguồn vốn vay, giúp nhau phát triển kinh tế tạo việc làm cho hàng triệu lao động là cựu chiến binh và con cháu. Tính đến giữa năm 2014, CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo toàn Hội chỉ còn hơn 4%, cận nghèo hơn 4%; đã xóa được gần 77.900 nhà dột nát cho CCB toàn quốc. Năm 2013, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Phùng Khắc Đăng cho biết, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã thực sự tạo động lực cho mỗi hội viên phấn đấu và tích cực thực hiện các chương trình do Hội đề ra. Qua 5 năm thực hiện phong trào đã làm chuyển biến từ nhận thức tới hành động của mỗi hội viên, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội và nhận được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân. Cùng với việc phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm giàu cho bản thân, xã hội, trong những năm qua, Hội đã vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn. Hội cũng tích cực tham gia làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, động viên CCB bám biển, bám đảo, bám rừng, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, hàng chục vạn hội viên CCB được bầu vào các cấp ủy Đảng, trong đó 39,5% bí thư, 41,2% phó bí thư đảng bộ cơ sở, gần 60% bí thư chi bộ là hội viên CCB; gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền. Đó là lực lượng nòng cốt trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, toàn quốc hiện có gần 10 ngàn CCB giữ chức xã, phường đội trưởng và phó; gần 20 vạn CCB là tổ trưởng dân phòng, tổ an ninh nhân dân, góp phần giữ vững trật tự, trị an ở cơ sở.

Thực hiện phong trào thi đua, hội viên Hội CCB cũng đã gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa – xã hội như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Nhiều CCB gương mẫu hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa, nhiều công trình mang tên CCB. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp cũng đã tích cực thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, hình ảnh CCB xuất hiện trong những giờ cao điểm góp phần ổn định trật tự giao thông hằng ngày đã để lại ấn tượng đẹp đối với người đi đường.

Sức bật qua phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong toàn quốc đã làm chuyển biến toàn diện các mặt công tác theo hướng tích cực: 100% cán bộ, hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tỷ lệ các cấp hội đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh xuất sắc năm sau cao hơn năm trước; hàng chục triệu gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, các cấp Hội luôn phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội CCB các địa phương nhận đỡ đầu các chi đoàn ở thôn, làng, tổ dân phố; tham gia củng cố, kiện toàn các chi đoàn yếu kém, tổ chức nói chuyện truyền thống cho học sinh các trường THCS, tiểu học trên địa bàn. Qua đó, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ những phong trào, hành động cụ thể đã xuất hiện nhiều gương điển hình cựu chiến binh tiêu biểu vượt khó, sản xuất kinh doanh giỏi và đã nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đang được các tỉnh, thành Hội tổ chức là dịp để tuyên dương những hội viên tiêu biểu, nhân rộng các mô hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng địa phương giàu mạnh./.

Nguồn ĐCSVN