Nghêu Gò Công được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu

Sau hai năm thực hiện dự án “Nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu, vùng Gò Công tỉnh Tiền Giang”, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu.

Hiện nay, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) là tổ chức được giao quản lý nhãn hiệu chứng nhận Gò Công cho sản phẩm nghêu.

Nghêu Gò Công được cấp cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ góp phần nâng cao giá trị

Nghêu Gò Công được cấp cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ góp phần nâng cao giá trị

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, diện tích bãi bồi ven biển có khả năng nuôi nghêu của tỉnh là khoảng 4.300 ha; trong đó huyện Gò Công Đông có 2.300 ha, huyện Tân Phú Đông có 2.000 ha (HTX Thủy sản Phú Tân là 1.039 ha).

Năm 2012, sản lượng nghêu thu hoạch toàn tỉnh khoảng 13.250 tấn (cỡ nghêu từ 40 – 60 con/kg). Bà con nuôi nghêu áp dụng hình thức thu tỉa thả bù trong suốt quá trình nuôi. Đến thời điểm này năm 2013, diện tích bãi nghêu đang nuôi toàn tỉnh là 1.179,9 ha; trong đó huyện Gò Công Đông thả nuôi 1.129,9 ha; huyện Tân Phú Đông thả nuôi 50ha.

Hiện nay, nghêu nuôi khu vực biển Tân Thành đã ngưng chết hàng loạt như trong thời điểm tháng 3- 4. Số lượng nghêu còn lại trên các bãi nghêu sinh trưởng và phát triển bình thường. Giá nghêu thương phẩm tại bãi nuôi vẫn dao động ở mức 22.000 đ/kg.