Ngày 10/7, Kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX khai mạc

(THTG) Căn cứ Quyết định số 07 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang về việc triệu tập kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX như sau:

  1. Thời gian họp: 04 ngày (ngày 10, 11, 12 và 13/7/2018); khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.
  2. Nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX

 1

Kỳ họp thứ 5 khóa IX của HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

  • Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX và Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khoá IX; báo cáo kết quả giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch các đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; báo cáo kết quả giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015-2017.
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang thông báo hoạt động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, kết quả thu, chi ngân sách; đầu tư công; kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo công tác tiêp, giải quyêt khiêu nại, tô cáo 6 tháng đâu năm 2018; báo cáo kêt quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
  • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo sơ kêt công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm 2018; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
  • Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.
  • Xem xét, quyết định ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Tiền Giang.
  1. Phiên khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 45 phút, ngày 10/7/2018 và phiên chất vấn, trả lời chất vấn vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/7/2018 sẽ được Đài PT-TH Tiền Giang phát trực tiếp trên hai sóng phát thanh, truyền hình và phát trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Đài PT-TH Tiền Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi diễn nội dung kỳ họp trên Đài PT-TH Tiền Giang và Trang thông tin điện tử của Đài.

Hải Bình