Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước giải ngân 730 triệu đồng cho các hoạt động an sinh

(THTG) Ngày 13 – 6, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước tổ chức giải ngân cho các hộ dân trên địa bàn xã Tân Hòa Thành.​ Đợt này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho gần 50 hộ vay vốn với tổng số tiền gần 730 triệu đồng.

Nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện để người dân tạo công việc làm ăn, giảm nghèo bền vững.

Các đối tượng được vay vốn từ các nguồn như: Giải quyết việc làm; nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đặc biệt có 01 hộ vay theo quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 90 triệu đồng.

Qua nguồn vốn ưu đãi, nhằm giúp cho các đối tượng trên có nguồn vốn để tạo công ăn việc làm trên địa bàn xã  phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Tin và ảnh: Phúc Thịnh