Netflix gỡ bỏ phim có nội dung vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH &TTĐT) cho biết, Công ty Netflix đã gỡ bỏ bộ phim truyền hình “Pine Gap” dài 6 tập, do bộ phim này đã có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam ngay sau khi Cục có văn bản yêu cầu.

Cụ thể, ngày 25-6-2021, Cục PT-TH&TTĐT phát hiện các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam xuất hiện trong các tập phim của bộ phim truyền hình “Pine Gap” cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam.

Cụ thể, hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2 và phút 52 của tập 3 của bộ phim “Pine Gap”. Việc để xuất hiện các thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam trong các tập phim nêu trên của Công ty Netflix đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, khoản 3 và khoản 4, điều 9, Luật Báo chí nghiêm cấm cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc… khoản 4, điều 11, Luật Điện ảnh nghiêm cấm các nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc…

“Về mặt xã hội, vi phạm của Công ty Netflix làm tổn thương tình cảm và gây phẫn nộ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Mặc dù vậy, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp trong 12 tháng qua, Công ty Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng tại Việt Nam” – Cục PT-TH&TTĐT nêu rõ.

Trước đó, vào tháng 7-2020 bộ phim “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta – Put Your Head On My Shoulder” và vào tháng 8-2020 bộ phim “Bà Ngoại trưởng – Madam Secretary” trên dịch vụ của Công ty Netflix đã xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông. Ngay tại thời điểm đó Cục PT-TH&TTĐT đã kịp thời có các văn bản số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20-7-2020 và văn bản số 1665/PTTH&TTĐT ngày 28-8-2020 yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ các bộ phim vi phạm.

Với việc Công ty Netflix liên tiếp lần thứ 3 cung cấp phim có hình ảnh vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, ngày 25-6-2021, Cục PT-TH&TTĐT đã tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Netflix ngay lập tức gỡ bỏ các bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam.

Trước những cảnh báo nghiêm khắc, cứng rắn từ phía cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, ngày 30-6-2021, Công ty Netflix đã gỡ bỏ bộ phim này trên dịch vụ tại Việt Nam.

Nguồn SGGP