Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ Xây dựng

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tìm hiểu về kết quả công tác xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng chủ trì.

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung
tại buổi làm việc – ảnh: HH

 

 

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác phối hợp giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Đảng bộ Bộ Xây dựng là đảng bộ cấp trên cơ sở, gồm 18 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.645 đảng viên.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 352.700 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33,9%; Tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 79%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 19,9m2 sàn/người (tăng 0,3 m2 sàn/người so với tháng 12/2013); toàn quốc hiện có khoảng 1,3 triệu m2 nhà ở xã hội, tăng 0,3 triệu m2 so với cùng kỳ năm 2013. Tổng lượng xi măng tiêu thụ khoảng 32,2 triệu tấn.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiếp thu, giải trình và đã được Quốc hội thông qua Luật Xây dựng 2014; hoàn thiện trình Quốc hội tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII với những quan điểm, tư tưởng đổi mới mạnh mẽ trong quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án, dự thảo quyết định về các lĩnh vực: nhà ở, thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, tổ chức bộ máy.

 

 

 Quang cảnh buổi làm việc – ảnh: HH

Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được tăng cường, góp phần tích cực hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện; công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo phát triển đô thị hài hòa, bền vững. Công tác phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt các đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Công tác quản lý vật liệu xây dựng được tăng cường, tuân thủ quy hoạch, bám sát nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, duy trì sự ổn định thị trường xi măng, đẩy mạnh phát triển xây dựng không nung….

 

 

Đảng ủy Bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 118 đảng viên mới; tập huấn về công tác Dân vận cho 325 cán bộ cấp ủy và cán bộ làm công tác dân vận; đã tham gia nhận xét, đề nghị bổ nhiệm lại cho 18 đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện, 2 đồng chí cấp thứ trưởng. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã quyết định kết nạp 67 đảng viên mới, công nhận chính thức 64 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí, 30 năm tuổi đảng cho 37 đồng chí. Đảng bộ đã triển khai quyết liệt việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản luật, dưới luật, các đề án, đồ án cũng như chiến lược phát triển nhà ở quốc gia…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng Đảng để cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng tại các cấp ủy trực thuộc.

 

Cho biết thêm về kế hoạch trong thời gian tới, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ trong việc quản lý xây dựng nhà ở xã hội và việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình trong vùng thiên tai, bão lũ.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Xây dựng trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã lãnh đạo toàn diện cả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

 

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban cán sự Đảng Bộ cần tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng, triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW, chủ động phòng chống suy thoái ở mỗi con người, mỗi thời điểm, mỗi tổ chức. Đảng ủy cần nắm bắt tư tưởng, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, trước hết cần quan tâm đến chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, lấy đảng viên là nòng cốt, duy trì kỷ cương, nền nếp sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thiết thực, hiệu quả gắn với sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, hoàn thiện công tác tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận./.

Nguồn ĐCSVN