Nâng bước đến trường: Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 12.3 trường THCS- THPT Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngôi nhà lá nhỏ và cũ kỹ nằm sâu trong con đường lớn. Đường đi vào nhà của Thảo Nguyên phải băng qua những cánh đồng cỏ, mùa mưa đi lại càng vất vả hơn, bởi ngôi nhà không có lối đi riêng…