Năm 2022, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang vận động gần 18 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội

(THTG) Trong năm 2022, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang đã huy động mọi nguồn lực bằng nhiều phương thức, và đã vận động đạt gần 18 tỷ đồng.

Untitled 1

Untitled 10

z3888228752603_111754034bd78d245d1d463adaf5586b

Trong năm 2022, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo thêm niềm tin, động lực cho những người kém may mắn trong xã hội.

Với nguồn quỹ này, Hội Bảo trợ đã triển khai nhiều hoạt động như chương trình hỗ trợ mổ tim, hỗ trợ phẫu thuật cho 11 bệnh nhân, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo do đục thuỷ tinh thể” đã giúp thay thuỷ tinh thể cho 2.047 bệnh nhân với số tiền gần 2 tỷ đồng. Chương trình trao xe lăn cho người khuyết tật đã tặng 135 xe lăn cho bệnh nhân, người khuyết tật nghèo, giúp họ hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Chương trình khám chữa bệnh tại cộng đồng đã cấp thuốc, hỗ trợ trị bệnh cho hơn 4.000 lượt với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội bảo trợ còn thực hiện nhiều chương trình khác như trợ giúp học sinh nghèo, khuyết tật và mồ côi với số tiền gần 1 tỷ đồng và một số chương trình trợ giúp khác.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Hội tiếp tục tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo mọi điều kiện để xóa bỏ rào cản người khuyết tật, trẻ mồ côi, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thu Thủy