Năm 2022, cả nước thu ngân sách đạt 1.460.100 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch

(THTG) Năm 2022, kết quả thu thuế của cả nước ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ.

thue-1

Ảnh: Lê Long

Có 63/64 Cục Thuế trong toàn quốc hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022 được giao. Có 43/64 Cục Thuế có mức tăng trưởng thu so cùng kỳ.

Có được kết quả này là nhờ: trong năm 2022, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời công tác hỗ trợ người nộp thuế được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, mang lại hiệu quả cao. Công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được những chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tiếp tục được cơ quan Thuế các cấp chú trọng triển khai, đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro.

Thùy Trang