Năm 2019 tỉnh Tiền Giang vượt 5 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra

(THTG) Ngày 06-01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (khóa X) tổ chức hội nghị lần thứ 25, nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, có 05 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 7,26% (kế hoạch tăng 7% – 7,5%); tổng thu ngân sách 11.260 tỷ đồng, đạt 121% dự toán năm, tăng 27,6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, đạt 3,05 tỷ USD, tăng 6,5% so cùng kỳ, đạt 101,6% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 34.521 tỷ đồng, tăng 0,8%, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng (năm 2018 đạt 46,8 triệu đồng); đã ra mắt 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 139,13% so với kế hoạch; có 750 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,1% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm.

Mạnh Cường