Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội Tiền Giang huy động trên 2.000 tỷ đồng

(THTG) Ngày 05/01, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang  tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Still0106_00000 Still0106_00001

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội Tiền Giang năm 2017. Ảnh: Trần Liêm

Hội nghị tập trung đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, đồng thời nêu lên những khó khăn trong công tác hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng thuộc diện chính sách. Trong năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang huy động nguồn vốn trên 2.000 tỉ đồng, trong đó vốn cân đối từ trung ương hơn 1.782 tỉ đồng, vốn huy động tại địa phương trên 241 tỉ đồng, vốn nhận ủy thác tại địa phương chiếm tỷ trọng 2,2% trên tổng nguồn vốn. Thông qua nguồn vốn này, đơn vị đã cho vay với tổng doanh số đạt hơn 671 tỷ đồng, tổng dự nợ 12 chương trình tín dụng đạt hơn 99% kế hoạch năm 2017. Hầu hết các đối tượng vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn vốn đúng qui định.

Still0106_00004 Still0106_00005

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang đánh giá cao vai trò hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang trong công tác cho vay xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Ông cũng đề nghị đơn vị quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng chính sách, tham mưu kịp thời các chủ trương chính sách trong công tác cho hộ nghèo vay; tìm hiểu những khó khăn, bất cập trong công tác cho vay để kịp thời kiến nghị các ngành chức năng tháo gỡ để công tác cho vay các đối tượng chính sách hiệu quả hơn, góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh tiếp tục giảm dưới 4% vào năm 2018.

Thùy Trang