Mừng Đại tướng – Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sang tuổi 102

      Ngày 25/8, đúng ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức buổi “Gặp mặt chúc mừng sinh nhật lần thứ 102 Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp”.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc Việt Nam. Ông đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của toàn quân, toàn dân. Đại tướng được tôn vinh bằng nhiều danh hiệu cao quý, bên cạnh đó, nhiều thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẫn luôn coi ông là người “anh cả” thân mật, chân tình.

 

 Bà Đặng Bích Hà (bên phải) - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu trong buổi gặp mặt


Với Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, một anh hùng, một nhà văn hóa. Với thế giới, ông là danh tướng lừng danh duy nhất còn sống, xuyên suốt gần cả thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI. Ông đã cùng nhân dân Việt Nam viết nên những trang sử oanh liệt của dân tộc và cũng là người chép lại chính những trang sử đó. Ông ở trong số hiếm hoi những tướng lĩnh không những chỉ huy chiến đấu thắng lợi mà còn tổng kết kinh nghiệm chiến tranh và nghệ thuật quân sự, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như “binh thư” thời hiện đại. Trước khi trở thành nhà quân sự lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là nhà sử học. Theo bộc bạch của ông: Tư duy sử học đã giúp ông rất nhiều trong khi chỉ huy cuộc kháng chiến. Sự gặp nhau giữa sử học và quân sự là phải tôn trọng sự thật - cho dù đó là sự thật đau đớn - và phải xem xét sự vật trên quan điểm lịch sử trong quá trình vận động biện chứng của nó.

 

 Bìa cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của sứ giả Pháp Georges Boudarel 


Những người tham gia buổi gặp mặt hầu hết đã từng được cùng chiến đấu, công tác và nghiên cứu khoa học cùng Đại tướng trong nhiều thời kỳ, từ anh vệ quốc đoàn đến những nhà khoa học cùng tham gia đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh với ông những năm 1991- 1996… Các ý kiến đều nêu bật những cống hiến, những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ và đánh giá sâu sắc hơn những đóng góp lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quá trình hình thành Nghị quyết Trung ương 15, trong sự kiện Vịnh Bắc bộ và cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong việc nghiên cứu nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh… Ngôi nhà và những căn hầm Đại tướng đã sống và làm việc cùng Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Quân ủy Trung ương trong thời kháng chiến cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị với tư cách là những di tích cách mạng.