Mức phí trạm cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60.

Ảnh minh họa

       Theo đó, xe dưới 7 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 1 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức phí là 20.000 đồng/vé/lượt, 600.000 đồng/vé/tháng.

Xe từ 7 ghế ngồi đến dưới 12 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 1 tấn đến dưới 2 tấn có mức phí là 30.000 đồng/vé/lượt, 900.000 đồng/vé/tháng.

Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 31 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 45.000 đồng/vé/lượt, 1.350.000 đồng/vé/tháng; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 7 tấn có mức phí 50.000 đồng/vé/lượt, 1.500.000 đồng/vé/tháng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 7 tấn đến dưới 10 tấn 60.000 đồng/vé/lượt, 1.800.000 đồng/vé/tháng; Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 90.000 đồng/vé/lượt; 2.700.000 đồng/vé/tháng.

Thông tư cũng quy định, xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 90.000 đồng/vé/lượt, 2.700.000 đồng/vé/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2014.

Nguồn Chính phủ