Một số bất cập còn tồn tại ở cụm dân cư vượt lũ ấp 2, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè