Một chi bộ nhiều năm liền đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu

Đó là Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Chi bộ luôn chú trọng đến nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quán triệt trong chi bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của địa phương, nhất là duy trì thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời hàng tháng duy trì nền nếp sinh hoạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2013, tất cả 13 đảng viên trong chi bộ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách nêu gương gắn với những việc làm cụ thể, sát với thực tế cơ quan, kết quả cuối năm các đảng viên đều làm tốt theo nội dung đã đăng ký. Nét nổi bật trong năm vừa qua là chi bộ đã lãnh đạo đảng viên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Các đảng viên với nhiệm vụ được giao đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các văn bản quan trọng, phục vụ cho hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các đoàn thể trong khối, nhất là việc tổ chưc học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI)… Cuối năm, đảng viên các bộ phận được cấp trên đánh giá hầu hết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Ảnh: Thái Thiện
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Ảnh: Thái Thiện

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thạch cho biết, với nhiệm vụ thường xuyên của các đảng viên trong chi bộ là làm việc văn phòng, do vậy chi bộ luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính, nhất là chuẩn bị tốt các tài liệu, văn kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy khối. Thông thường, trước khi tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết đến các chi bộ trực thuộc đảng bộ khối, chi bộ văn phòng được chọn tổ chức điểm, sau đó nhân rộng ra các chi bộ khác.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi ủy tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nhắc nhở mỗi đảng viên phải có ý thức tự kiểm tra, giám sát mình trong việc chấp hành những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những việc đảng viên cần làm và không nên làm.

Trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên tích cực tham gia phát biểu với tinh trần trách nhiệm cao, thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đồng thời thể hiện tính dân chủ trong thảo luận, bàn bạc công việc. Duy trì tốt cuộc họp chi ủy trước khi họp chi bộ, trong các cuộc họp đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo cho cuộc họp có chất lượng và không kéo dài thời gian.

Trong quá trình công tác, giữa cấp ủy chi bộ và thủ trưởng cơ quan luôn có sự phối hợp chặt chẽ, từ đó tạo thuận lợi cho chi bộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm với chất lượng ngày càng nâng lên, hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, liên tục trong 3 năm vừa qua (2011 đến 2013) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Về đánh giá phân dạng đảng viên hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III; 2 đảng viên được nhận Huân chương Lao động hạng III và 6 đảng viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn Ấp Bắc